Skip links

Main navigation

Perhekeskeisyys lasten ja vastasyntyneiden tehohoidossa

Perhekeskeisyys lasten ja vastasyntyneiden tehohoidossa

Lapsen normaali kasvu ja kehitys edellyttää fyysisten tarpeiden turvaamisen lisäksi hyvän ja terveen vuorovaikutuksen häntä hoivaavien aikuisten välillä. Vastasyntyneillä lapsen ja vanhempien välinen kiintymyssuhde voi häiriintyä, jos lapsi ja vanhempi joudutaan erottamaan toisistaan. Näillä varhaisen vuorovaikutuksen ongelmilla voi olla pitkällekin kantavia haitallisia vaikutuksia. Perheestään eroon joutuminen on merkittävä kuormitustekijä kaikenikäisille lapsille. Lapsestaan eroon joutuminen on kuormitustekijä myös vanhemmille ja potilaan sisaruksille.

Perhekeskeisessä hoitomallissa perheiden osallistuminen oman lapsensa hoitoon pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi ja huomioimaan perheen toiveet hoitoa suunniteltaessa. Hoitomalli voi vähentää lasten kokemia haittoja ja ahdistusta, mutta vanhempien vahvempi osallistuminen hoitoon voi myös parantaa heidän omaa psyykkistä hyvinvointiaan. Kun vanhemmat pääsevät osallistumaan lapsensa hoitoon aktiivisesti, lapsen tarvitseman hoidon järjestäminen voi olla kotiutumisen jälkeen helpompaa.

Luennolla käsitellään perhekeskeisen hoitomallin periaatteita, sen merkitystä ja hyötyjä vastasyntyneiden ja myös isompien lasten tehohoidossa. Luennolla pyritään myös löytämään ratkaisumalleja perhekeskeisyyden ajoittain mukanaan tuomiin haasteisiin.

Luennoitsija:

Panu Kiviranta, LT, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi, KYS

Esityksen aika

10.10.2019 14:00