Skip links

Main navigation

Lapsen parhaaksi – Päihde- tai mielenterveysongelmaisen vanhemman kohtaaminen

Lapsen parhaaksi – Päihde- tai mielenterveysongelmaisen vanhemman kohtaaminen

Lähtökohtaisesti vanhemmat haluavat lapsillensa hyvää. Miksi osa vanhemmista näyttää toimivan kuitenkin vastoin lapsen parasta? Vanhemman päihde- ja mielenterveysongelmat vaikuttavat suoraan vanhemman kykyyn toimia vanhempana ja ovat siten riski lapsen terveydelle ja kehitykselle.  Moni pystyy kuitenkin tuen avulla toimimaan sellaisena vanhempana, joka mahdollistaa lapsensa terveen kehityksen. Vanhemman tie tuen piiriin alkaa usein kokemuksesta, että hänet nähdään ja kohdataan ihmisenä. Toimiva yhteistyö vanhempien kanssa tukee lapsen hyvän toteutumista.

Luennoitsijat:

Miia Pikulinsky, sosionomi YAMK, asiantuntija, lapsilähtöinen päihdetyö, Ensi- ja turvakotien liitto

Esityksen aika

10.10.2019 14:00