Skip links

Main navigation

Keynote: Lapsi potilaana 2019

Keynote: Lapsi potilaana 2019

 

Terveydenhuollon edustajina ja toimijoina meidän tulee ymmärtää miten lapsipotilaan hoito eroaa aikuispotilaan hoidosta ja ottaa huomioon jokainen lapsi yksilönä hänen kehitysvaiheensa huomioiden. Lapsi ei ole pieni aikuinen. Lasten hoitotyöntekijöinä meidän tulee asettaa lapsen etu (paras) etusijalle kaikissa lapsia koskevissa toimissa.

Luennoitsija:

Outi Simonen, ylihoitaja, lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikkö, HUS

Esityksen aika

9.10.2019 09:30