Skip links

Main navigation

Keynote: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja/tai pahoinpitelyn tunnistaminen

Keynote: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja/tai pahoinpitelyn tunnistaminen

Miten kohdata lapsi ja aikuinen neutraalilla tavalla asiakastilanteessa, jossa herää epäily lapsen kaltoinkohtelusta, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai pahoinpitelystä? Ammattilainenkin voi hämmentyä, kun huoli lapsesta herää. Tilanteessa on hyvä osata toimia oikein, kohdata lapsi ja aikuinen neutraalilla, mutta empaattisella tavalla niin, että tilanteeseen liittyvä erityinen viranomaisyhteistyö tulee huomioitua. On tärkeää huomioida, ettei huoli lapsesta ohjaa toimintaa. Oikeat toimintatavat auttavat asian selvittelyn lisäksi myös lapsen ja hänen huoltajiensa tukemisessa prosessin keskellä.

Luennoitsijat:

Katri Tala, oikeuspsykologi
Tiina Väkiparta, oikeuspsykologi

Esityksen aika

10.10.2019 11:15